Aktuellt

Bredbandsutbyggnad.

Bjäre Kraft gick ut med en förfrågan förra hösten 2017 till alla fastighetsägare om intresset för bredband i vårt område. Det kom bara in ett fåtal intresseanmälningar. Bostadsrättsföreningen på Sjötungevägen och Makrillvägen har meddelat Bjäre Kraft att man för närvarande inte vill teckna kontrakt på fiber, men att man 2019 kommer att inventera intresset hos bosstadsrättsinnehavarna.

Det är ca 6 fastigheter på Sjötungevägen och ca 10 fastigheter på övriga vägar inom vår samfällighet som tecknat avtal med Bjäre Kraft. Med tanke på att så få visat intresse för fiber så kan inte styrelsen lämna grävtillstånd till Bjäre Kraft utan att först årsstämman givit styrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Bjäre Kraft. Därför togs ärendet upp på årsstämman 2019 och styrelsen fick i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Bjäre Kraft

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet Torekov Hotel.

Det finns ett förslag på ändring av detaljplanen för att tillmötesgå Torekov Hotels önskan att bygga ut hotell och konferensdelen. Förslaget ligger för samråd hos kommunen 15 mars - 27 april 2018. Titta på planerna som finns på kommunhuset i Båstad samt på biblioteket i Torekov. Man kan också ta del av förslaget på :

http://www.bastad.se/trafikochstadsplanering/planering-och-utveckling/204612-2/detaljplaner-under-arbete/

Samfällighetens styrelse har lämnat en skrivelse till kommunen med synpunkter. Bl.a. att byggnationen inte får överstiga nuvarande höjd på hotelldelen så att inte utsikten mot havet från fastighetrna på Sejvägen och Sillavägen störs. Dessutom har vi påpekat att största hänsyn tas till att inte boende på andra sidan Makrillvägen, fastigheterna Påarp 8:102, 8:103 samt 8:104, inte störs i samband med rivning och nybyggnation. 

Synpunkter till kommunen

Kommunen har fått synpunker från ett flertal intressenter och har tagit till sig dessa i den mån man tycker de är relevanta. Remissvaren finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Underhåll av asfalten på Sjötungevägen

Styrelsen har tagit in offerter på underhåll av asfalteringen på Sjötungevägen på de delar som skulle behöva förbättras. I avvaktan på besked om ev. dragning av fiberkabel på Sjötungevägen avvaktar vi med underhållet.

Det är viktigt att alla fastighetsägare ser efter sina häckar och gräsmattor så dessa inte växer ut i asfalten på vägarna.

 Djur som betar inom vårt område.

  • Jonas Lindqvists får kommer att beta i hagen mellan Sjötungevägen och Laxvägen fr.o.m. maj 2019.
  • I området söder om våra fastigheter kommer Jonas Lindqvist också att släppa får. Området är stängslat.
  • Lars-Bertil Karlsson har kor i området söder om oss och söder om tennisbanorna. Området är stängslat. Vi har dock undantagit området "gamla fotbollsplan" för där avser vi att göra i ordning området så det kan utnyttjas av samfällighetens medlemmar.

 

Välkommen

till

www.solsidantorekov.n.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)