Torekov Solsidans samfällighetsförening

 

Samfälligheten underhåller gemensamma ytor i området kring Solsidan i Torekov.
Samfälligheten ansvarar tillsammans med Tunby vägförening och Piggvarsvägens vägförening  för en badbrygga inom området. 

Underhållplan 2019-20 enligt beslut på årsstämma 2019

Stadgar

Skiss över Samfällighetens förvaltningsområde

Ljustgrönt område söder om Själaviksvägen är det som Torekov Solsidans Samfällighetsförening har att förvalta

Ny skiss över ga 8:s förvaltningsområde med gräns mot ga 11 (ny samfällighet i kohagen)

Blå markering  visar område som samfälligheten har att förvalta. Gränsen går utefter befintlig gång- och cykelväg.

Välkommen

till

www.solsidantorekov.n.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)